Úvod     Požární ucpávky     Požárně dělící konstrukce     Protipožární obklady a nátěry     Kontakt


Požárně dělící konstrukce

Provádíme montáž stavebně dělích konstrukcí, oddělující jednotlivé požární úseky, včetně požárních uzávěrů.


Reference:

Kolektory Praha - protipožární přepážky
Pražská teplárenská - protipožární přepážky
Česká televize, Kavčí hory - šachtové stěny s požárními uzávěry
Lovochemie a.s. - požární uzávěry
Letiště Milana Rastislava Štefánika Bratislava - protipožární přepážky v kolektoru
Zkušebnictví a.s., zkratovna Praha Běchovice - protipožární přepážky
aj.


Ukázky realizací:

Protipožární přepážka s ucpávkami Intumex

Přepážka

Protipožární přepážka s krycími deskami

Přepážka s krycími deskami

Přepážka s ucpávkou Intumex

Přepážka + Intumex

Šachtová stěna v budově ČT Kavčí hory

šachtová stěna